Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Kho ành công nghệ 6(CTST)

Ngày đăng: 11/10/2021

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 11. Biểu diễn ren

Ngày đăng: 11/10/2021

giáo án 12 mớ

Ngày đăng: 11/10/2021

Công nghệ lớp 6. Bài 3 (CTST)

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 1 : Công nghệ 6

Ngày đăng: 10/10/2021

ÔN TẬP KT 15 ONLINE 1

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 11. Biểu diễn ren

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 5. Hình chiếu trục đo

Ngày đăng: 10/10/2021

ON TAP KT 15 PHUT ONLINE

Ngày đăng: 10/10/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 10/10/2021