Giáo án bài giảng Công nghệ 6

Download Giáo án bài giảng Công nghệ lớp 6

ngôi nhà thông minh

Ngày đăng: 17/10/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 16/10/2021

NHA O DOI VOI CON NGUOI

Ngày đăng: 15/10/2021

ĐỀ GIỮA KÌ 1 CÔNG NGHỆ 6

Ngày đăng: 12/10/2021

ĐỀ GIỮA KÌ 1 CÔNG NGHỆ 6

Ngày đăng: 12/10/2021

ĐỀ GIỮA KÌ 1 CÔNG NGHỆ 6

Ngày đăng: 12/10/2021

ĐỀ GIỮA KÌ 1 CÔNG NGHỆ 6

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 3. Ngôi nhà thông minh

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 2. Lựa chọn trang phục

Ngày đăng: 11/10/2021

Kho ành công nghệ 6(CTST)

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 1 : Công nghệ 6

Ngày đăng: 10/10/2021

Công nghệ 6Tiết 3

Ngày đăng: 09/10/2021

Công nghệ 6Tiết 3

Ngày đăng: 09/10/2021

Công nghệ 6Tiết 3

Ngày đăng: 09/10/2021

Công nghệ 6Tiết 3

Ngày đăng: 09/10/2021