Giáo án bài giảng Âm nhạc

Download Giáo án bài giảng Âm nhạc:Âm nhạc 6, Âm nhạc 7, Âm nhạc 8, Âm nhạc 9, Khác (Âm nhạc)

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 31/01/2021

Vè chim

Ngày đăng: 30/01/2021

Nhạc đọc vè

Ngày đăng: 30/01/2021

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

Ngày đăng: 22/01/2021

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

Ngày đăng: 22/01/2021

thuyết trình kinh nghiệm

Ngày đăng: 21/01/2021

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

Ngày đăng: 21/01/2021

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

Ngày đăng: 21/01/2021

TRANH GẠO

Ngày đăng: 21/01/2021

Khát vọng mùa xuan_Beat Minh

Ngày đăng: 19/01/2021

Khát vọng mùa xuan_Minh

Ngày đăng: 19/01/2021

Tiết 13. HBH: Đi cấy

Ngày đăng: 15/01/2021