Giáo án bài giảng Âm nhạc 8

Download Giáo án bài giảng Âm nhạc lớp 8

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 10/10/2021

tiết 22

Ngày đăng: 08/10/2021

tiết 20

Ngày đăng: 08/10/2021

Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 07/10/2021

Mùa thu ngày khai trường

Ngày đăng: 07/10/2021

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 07/10/2021

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 06/10/2021

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 04/10/2021

PPCT-GIẢM TẢI NHAC 8 THEO 4040

Ngày đăng: 04/10/2021

Tiết 4. Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 02/10/2021

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 01/10/2021

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 29/09/2021

Giáo án cả năm CV 5512

Ngày đăng: 29/09/2021

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 25/09/2021

giáo án âm nhạc 8 cả năm

Ngày đăng: 24/09/2021