Giáo án bài giảng Hóa học 8

Download Giáo án bài giảng Hóa học lớp 8

kiem tra hki hóa 8

3/16/2021 7:32:40 AM +00:00

SKKN

3/15/2021 3:31:44 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

3/14/2021 8:38:04 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/14/2021 7:49:54 PM +00:00

Đề thi HSG 2020 -2021

3/14/2021 6:11:13 PM +00:00

Bài 36. Nước

3/14/2021 2:59:46 PM +00:00

kiểm tra 1 tiết

3/12/2021 2:37:29 PM +00:00

Bài 35. Bài thực hành 5

3/12/2021 6:56:46 AM +00:00

Bài 34. Bài luyện tập 6

3/10/2021 8:15:31 PM +00:00

05 đề thi kỳ 1 hóa 10

3/10/2021 8:14:37 PM +00:00

Bài 3. Bài thực hành 1

3/10/2021 9:15:16 AM +00:00

Bài 2. Chất

3/10/2021 9:14:11 AM +00:00

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

3/10/2021 9:13:52 AM +00:00

Bài 4. Nguyên tử

3/10/2021 9:13:00 AM +00:00

Bài 35. Bài thực hành 5

3/9/2021 8:34:43 PM +00:00

Bài 29. Bài luyện tập 5

3/8/2021 6:41:13 PM +00:00