Giáo án bài giảng Mĩ thuật 8

Download Giáo án bài giảng Mĩ thuật 8

Giáo án cả năm

7/17/2020 8:14:38 PM +00:00

Bài 23. Vẽ tranh cổ động

6/10/2020 3:29:46 PM +00:00

Bài 23. Vẽ tranh cổ động

6/10/2020 3:29:46 PM +00:00

Bài 23. Vẽ tranh cổ động

6/10/2020 3:29:46 PM +00:00

Bài 23. Vẽ tranh cổ động

6/10/2020 3:28:44 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 9 TIẾT 3

6/3/2020 9:41:31 AM +00:00

Bài 22. Vẽ tranh cổ động

5/25/2020 9:55:59 PM +00:00

Bài 25. Trang trí lều trại

5/24/2020 4:28:24 PM +00:00

Bài 25. Trang trí lều trại

5/18/2020 9:39:56 PM +00:00

Chan dung con nguoi

4/30/2020 3:54:07 PM +00:00

tiet 25: trang tri leu trai

4/30/2020 3:53:41 PM +00:00

tiet 26. gioi thieu ti le co the nguoi

4/30/2020 3:53:19 PM +00:00

Bài 25. Trang trí lều trại

4/30/2020 3:35:18 PM +00:00

vẽ tranh cổ động. tiết 1

4/30/2020 2:08:02 PM +00:00

(Giáo án Mĩ Thuật cả năm)

4/29/2020 10:17:33 PM +00:00

Bài 25. Trang trí lều trại

4/26/2020 8:43:08 PM +00:00

Bài 28. Minh hoạ truyện cổ tích

4/26/2020 10:07:10 AM +00:00

Bài 28. Minh hoạ truyện cổ tích

4/26/2020 10:07:10 AM +00:00

tuần 24

4/24/2020 8:38:29 AM +00:00