Giáo án bài giảng Lớp 5

Download Giáo án bài giảng Lớp 5:Giáo án theo Tuần (Lớp 5), Tập đọc 5, Chính tả 5, Luyện từ và câu 5, Tập làm văn 5, Kể chuyện 5, Đạo đức 5, Toán học 5, Khoa học 5, Kĩ thuật 5, Lịch sử 5, Địa lý 5, An toàn giao thông 5, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5, Âm nhạc 5, Mĩ thuật 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 2. Nghìn năm văn hiến

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập Trang 28

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 11. Dùng thuốc an toàn

Ngày đăng: 17/10/2021

Khái niệm số thập phân

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 2. Thêu dấu nhân

Ngày đăng: 17/10/2021

Héc - ta

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 6. Kính già, yêu trẻ

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập chung Trang 31

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 8. Dân số nước ta

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập Trang 30

Ngày đăng: 17/10/2021