Giáo án bài giảng Lớp 5

Download Giáo án bài giảng Lớp 5:Giáo án theo Tuần (Lớp 5), Tập đọc 5, Chính tả 5, Luyện từ và câu 5, Tập làm văn 5, Kể chuyện 5, Đạo đức 5, Toán học 5, Khoa học 5, Kĩ thuật 5, Lịch sử 5, Địa lý 5, An toàn giao thông 5, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5, Âm nhạc 5, Mĩ thuật 5

Tuần 5. MRVT: Hoà bình

Ngày đăng: 14/10/2021

Hổn số

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 5. Vùng biển nước ta

Ngày đăng: 14/10/2021

Tuần 4. Từ trái nghĩa

Ngày đăng: 14/10/2021

Luyện tập Trang 43

Ngày đăng: 14/10/2021

Tuần 5. MRVT: Hoà bình

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 14. Giao thông vận tải

Ngày đăng: 14/10/2021

Héc - ta

Ngày đăng: 14/10/2021

Luyện tập chung Trang 31

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 6. Đất và rừng

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

Ngày đăng: 14/10/2021

Luyện tập Trang 21

Ngày đăng: 14/10/2021

Tuần 3. Lòng dân

Ngày đăng: 14/10/2021