Giáo án bài giảng Lớp 5

Download Giáo án bài giảng Lớp 5:Giáo án theo Tuần (Lớp 5), Tập đọc 5, Chính tả 5, Luyện từ và câu 5, Tập làm văn 5, Kể chuyện 5, Đạo đức 5, Toán học 5, Khoa học 5, Kĩ thuật 5, Lịch sử 5, Địa lý 5, An toàn giao thông 5, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5, Âm nhạc 5, Mĩ thuật 5

Khái niệm số thập phân

Ngày đăng: 17/10/2021

Ôn tập về giải toán

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 5. MRVT: Hoà bình

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 4. Từ trái nghĩa

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập chung Trang 15

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập chung Trang 15

Ngày đăng: 17/10/2021

Hỗn số

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 8. Trước cổng trời

Ngày đăng: 17/10/2021

Héc - ta

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 6. Đất và rừng

Ngày đăng: 17/10/2021

Héc - ta

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 11. Quan hệ từ

Ngày đăng: 17/10/2021