Giáo án bài giảng Âm nhạc 5

Download Giáo án bài giảng Âm nhạc lớp 5

Tiết 6. HH: Con chim hay hót

Ngày đăng: 13/10/2021

Tiết 6. HH: Con chim hay hót

Ngày đăng: 13/10/2021

Tiết 2. HH: Reo vang bình minh

Ngày đăng: 09/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 06/10/2021

Tiết 12. HH: Ước mơ

Ngày đăng: 04/10/2021

Tiết 2. HH: Reo vang bình minh

Ngày đăng: 01/10/2021

Tiết 2. HH: Reo vang bình minh

Ngày đăng: 28/09/2021

Tiết 2. HH: Reo vang bình minh

Ngày đăng: 26/09/2021

Tiết 2. HH: Reo vang bình minh

Ngày đăng: 23/09/2021

TIẾT 2: HH Reo vang bình minh

Ngày đăng: 23/09/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 23/09/2021

Video nhạc 5

Ngày đăng: 20/09/2021

Tiết 6 Bài Con chim hay hót

Ngày đăng: 18/09/2021

Tiết 2. HH: Reo vang bình minh

Ngày đăng: 15/09/2021

Tiết 12. HH: Ước mơ

Ngày đăng: 11/09/2021

BỘ HÌNH SCAN SGK_am-nhac-5-new

Ngày đăng: 09/09/2021

Tiết 12. HH: Ước mơ

Ngày đăng: 05/09/2021

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 01/09/2021

Tiết 2. HH: Reo vang bình minh

Ngày đăng: 01/09/2021

Tiết 2. HH: Reo vang bình minh

Ngày đăng: 01/09/2021