Giáo án bài giảng Âm nhạc 5

Download Giáo án bài giảng Âm nhạc lớp 5

tiết 21

6/27/2020 9:12:57 PM +00:00

Tiết 30. HH: Dàn đồng ca mùa hạ

6/27/2020 2:53:58 PM +00:00

Tiết 29. Ôn tập TĐN số 7, số 8

6/25/2020 5:08:54 PM +00:00

Giáo án cả năm

6/18/2020 8:25:14 PM +00:00

Giáo án cả năm

6/18/2020 2:22:39 PM +00:00

Tiết 30. HH: Dàn đồng ca mùa hạ

5/18/2020 9:37:29 PM +00:00

GIÁO ÁN 19-24 GIẢM TẢI COVIT 19

5/18/2020 4:16:26 PM +00:00

25 - 30 GIẢM TẢI COVIT 19

5/18/2020 4:11:51 PM +00:00

Giáo án cả năm

5/17/2020 4:16:33 PM +00:00

Tiết 21. HH: Tre ngà bên Lăng Bác

5/17/2020 2:56:53 PM +00:00

am nhac lớp 5

5/5/2020 1:08:50 PM +00:00

bài Mùa hoa phượng nở

5/3/2020 3:19:21 PM +00:00

Tiết 21. HH: Tre ngà bên Lăng Bác

4/16/2020 3:52:42 PM +00:00