Giáo án bài giảng Kĩ thuật 5

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 5

Bài 19. Lắp rô-bốt

6/9/2020 11:06:26 PM +00:00

Lắp rô bốt

6/8/2020 7:20:24 AM +00:00

Bài 19. Lắp rô-bốt

6/7/2020 12:12:18 PM +00:00

Lắp máy bay trực thăng

5/31/2020 10:21:44 AM +00:00

Bài 19. Lắp rô-bốt

5/30/2020 11:14:20 AM +00:00

Bài 18. Lắp máy bay trực thăng

5/25/2020 9:52:31 PM +00:00

Bài 19. Lắp rô-bốt

5/21/2020 5:44:02 AM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

5/20/2020 8:26:04 PM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

5/17/2020 10:01:51 PM +00:00

GIÁO ÁN ĐỘI

5/12/2020 11:16:55 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

5/7/2020 3:21:53 PM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

5/7/2020 3:17:52 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

5/5/2020 4:45:30 PM +00:00

Bài 18. Lắp máy bay trực thăng

5/4/2020 9:51:55 AM +00:00

Bài 18. Lắp máy bay trực thăng

5/4/2020 9:49:57 AM +00:00

Giáo án học kì 2

5/3/2020 9:26:47 PM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

5/3/2020 11:12:28 AM +00:00

Giáo án cả năm

4/30/2020 8:19:27 PM +00:00

Giáo án cả năm

4/30/2020 8:03:57 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

4/29/2020 6:19:45 AM +00:00

Bài 18. Lắp máy bay trực thăng

4/28/2020 9:09:09 PM +00:00

bài 15 vệ sinh phòng bệnh cho gà

4/28/2020 8:14:00 PM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

4/28/2020 8:31:11 AM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

4/27/2020 10:02:19 PM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

4/26/2020 1:21:51 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

4/26/2020 1:03:26 PM +00:00