Giáo án bài giảng Kĩ thuật 5

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 5

Bài 19. Lắp rô-bốt

3/16/2021 7:57:38 PM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

3/8/2021 2:31:26 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

3/7/2021 8:22:22 PM +00:00

Bài 19. Lắp rô-bốt

3/1/2021 10:06:37 PM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

3/1/2021 1:58:15 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

3/1/2021 10:13:36 AM +00:00

Bài 19. Lắp rô-bốt

2/28/2021 6:04:42 PM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

2/25/2021 12:08:03 PM +00:00

Giáo án cả năm

2/24/2021 7:16:35 PM +00:00

cách sử dụng điện thoại

2/24/2021 6:14:29 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

2/23/2021 8:42:54 AM +00:00

Bài 17. Lắp xe ben

2/21/2021 10:05:36 AM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

2/16/2021 9:12:09 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

2/16/2021 4:05:41 PM +00:00

Bài 15. Vệ sinh phòng bệnh cho gà

1/28/2021 3:52:17 PM +00:00

Bài 15. Vệ sinh phòng bệnh cho gà

1/27/2021 9:27:15 AM +00:00

Bài 15. Vệ sinh phòng bệnh cho gà

1/25/2021 3:59:59 PM +00:00

Bài 14. Chăm sóc gà

1/25/2021 2:27:41 PM +00:00

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

1/24/2021 10:13:00 PM +00:00

Bài 14. Chăm sóc gà

1/21/2021 2:19:10 PM +00:00

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

1/19/2021 9:51:49 AM +00:00

Bài 14. Chăm sóc gà

1/18/2021 3:54:39 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

1/13/2021 10:14:09 AM +00:00

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

1/7/2021 9:32:07 PM +00:00