Giáo án bài giảng Lớp 4

Download Giáo án bài giảng Lớp 4:Giáo án theo Tuần (Lớp 4), Tập đọc 4, Chính tả 4, Luyện từ và câu 4, Tập làm văn 4, Kể chuyện 4, Đạo đức 4, Toán học 4, Khoa học 4, Kĩ thuật 4, Lịch sử 4, Địa lý 4, An toàn giao thông 4, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4, Âm nhạc 4, Mĩ thuật 4

Phép cộng

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 5. Tây Nguyên

Ngày đăng: 17/10/2021

Phép trừ

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập Trang 33

Ngày đăng: 17/10/2021

Biểu thức có chứa hai chữ

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập Trang 33

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 7. Trung thu độc lập

Ngày đăng: 17/10/2021

Biểu đồ

Ngày đăng: 17/10/2021

Tìm số trung bình cộng

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 3. Thư thăm bạn

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 6. Chị em tôi

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập Trang 33

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập chung Trang 36

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 13. Phòng bệnh béo phì

Ngày đăng: 17/10/2021