Giáo án bài giảng Lớp 4

Download Giáo án bài giảng Lớp 4:Giáo án theo Tuần (Lớp 4), Tập đọc 4, Chính tả 4, Luyện từ và câu 4, Tập làm văn 4, Kể chuyện 4, Đạo đức 4, Toán học 4, Khoa học 4, Kĩ thuật 4, Lịch sử 4, Địa lí 4, An toàn giao thông 4, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4, Âm nhạc 4, Mĩ thuật 4

Giây, thế kỉ

7/29/2021 6:50:20 PM +00:00

Tuần 3. Từ đơn và từ phức

7/29/2021 6:47:10 PM +00:00

Tuần 11. Tính từ

7/29/2021 11:27:47 AM +00:00

Giây, thế kỉ

7/29/2021 8:08:50 AM +00:00

Tuần 2. Dấu hai chấm

7/29/2021 8:04:20 AM +00:00

Phép trừ

7/28/2021 4:58:25 PM +00:00

Phép cộng

7/28/2021 4:57:53 PM +00:00

Tài liệu Toán học 4 có giải

7/28/2021 11:46:01 AM +00:00

Phép trừ phân số (tiếp theo)

7/28/2021 10:18:09 AM +00:00

Tuần 11. Có chí thì nên

7/28/2021 9:41:27 AM +00:00

Tuần 27. Câu khiến

7/28/2021 9:22:18 AM +00:00

Bảng đơn vị đo khối lượng

7/27/2021 10:47:32 PM +00:00

Tuần 3. Từ đơn và từ phức

7/27/2021 10:44:22 PM +00:00

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

7/27/2021 7:59:36 PM +00:00

Yến, tạ, tấn

7/27/2021 6:06:54 PM +00:00

Tuần 21. Câu kể Ai thế nào?

7/27/2021 11:10:28 AM +00:00

Tuần 13. Ôn tập văn kể chuyện

7/27/2021 10:04:51 AM +00:00

Dãy số tự nhiên

7/26/2021 4:28:09 PM +00:00