Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Tuần 31. Con chuồn chuồn nước

4/11/2021 12:26:14 PM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

4/10/2021 6:06:05 PM +00:00

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

4/10/2021 2:49:43 PM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/9/2021 9:04:03 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

4/8/2021 8:16:28 PM +00:00

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

4/7/2021 12:02:11 PM +00:00

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

4/7/2021 12:00:27 PM +00:00

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

4/7/2021 11:55:49 AM +00:00

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

4/7/2021 11:47:53 AM +00:00

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

4/6/2021 12:52:52 PM +00:00

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

4/5/2021 10:11:52 PM +00:00

Tuần 21. Bè xuôi sông La

4/5/2021 9:45:22 PM +00:00

Đề thi toán GHKII. Tốan 4

4/5/2021 9:05:09 PM +00:00

toan hoc 5

4/4/2021 8:18:14 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

4/4/2021 6:48:00 PM +00:00

tap doc 4

4/4/2021 5:04:56 PM +00:00

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

4/3/2021 11:43:32 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

4/3/2021 12:44:36 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

4/2/2021 7:54:25 PM +00:00