Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Tuần 32. Ngắm trăng. Không đề

5/10/2021 7:43:37 AM +00:00

Tuần 31. Ăng-co Vát

5/9/2021 10:29:32 PM +00:00

Tuần 33. Con chim chiền chiện

5/9/2021 10:25:51 PM +00:00

Tuần 32. Ngắm trăng. Không đề

5/9/2021 9:58:35 PM +00:00

Tuần 34. Ăn mầm đá

5/9/2021 9:52:13 PM +00:00

Tuần 31. Con chuồn chuồn nước

5/9/2021 9:35:47 PM +00:00

Tuần 32. Ngắm trăng. Không đề

5/9/2021 9:33:17 PM +00:00

ĂN MẦM ĐÁ

5/9/2021 4:37:53 PM +00:00

Tuần 34. Ăn mầm đá

5/9/2021 4:36:02 PM +00:00

Tuần 32. Ngắm trăng. Không đề

5/9/2021 4:14:51 PM +00:00

Tuần 31. Con chuồn chuồn nước

5/9/2021 10:47:40 AM +00:00

Tuần 32. Ngắm trăng. Không đề

5/9/2021 9:30:33 AM +00:00

Tuần 33. Con chim chiền chiện

5/8/2021 9:57:58 PM +00:00

Tuần 33. Con chim chiền chiện

5/8/2021 9:35:26 PM +00:00

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

5/8/2021 8:17:50 PM +00:00

Tuần 33. Con chim chiền chiện

5/8/2021 8:07:24 PM +00:00

Tuần 11- Ông trạng thả diều

5/8/2021 7:50:04 PM +00:00