Giáo án bài giảng Lịch sử 5

Download Giáo án bài giảng Lịch sử 5

Đề thi học kì 2

7/1/2020 4:22:16 PM +00:00

Đề thi học kì 2

6/30/2020 5:33:28 AM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

6/29/2020 7:11:51 PM +00:00

Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri

6/26/2020 12:47:58 PM +00:00

Bài 22. Đường Trường Sơn

6/22/2020 9:06:46 AM +00:00

Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

6/22/2020 8:14:02 AM +00:00

Đề thi học kì 2

6/21/2020 12:37:53 PM +00:00

Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri

6/17/2020 9:01:44 PM +00:00

ĐE THI LS& ĐL5- HKII

6/16/2020 9:05:06 PM +00:00

Đề thi học kì 2

6/15/2020 12:20:56 AM +00:00

ĐỊA LÍ HÀ NỘI

6/13/2020 10:36:49 PM +00:00

THĂNG LONG HÀ NỘI THỜI TRẦN

6/13/2020 10:35:51 PM +00:00

THĂNG LONG HÀ NỘI

6/13/2020 10:35:12 PM +00:00

HÀ NỘI THĂNG LONG THOI TRẦN

6/13/2020 10:34:16 PM +00:00

TÌM HIỂU VỀ HOÀNG THANH THĂNG LONG

6/13/2020 10:33:10 PM +00:00

Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri

6/13/2020 4:40:01 PM +00:00

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

6/13/2020 3:19:07 PM +00:00

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

6/13/2020 10:14:35 AM +00:00