Giáo án bài giảng Mĩ thuật 5

Download Giáo án bài giảng Mĩ thuật 5

Giáo án cả năm

3/9/2021 9:50:01 AM +00:00

Bài 21. Đề tài tự chọn

2/20/2021 4:41:37 PM +00:00

1/25/2021 6:55:07 PM +00:00

Bài 21. Đề tài tự chọn

1/22/2021 9:33:18 AM +00:00

Bài 7. Đề tài An toàn giao thông

12/16/2020 9:07:44 AM +00:00

Bài 16. Mẫu vẽ có hai vật mẫu

12/7/2020 9:44:41 AM +00:00

Bài 12. Mẫu vẽ có hai vật mẫu

11/27/2020 7:17:20 AM +00:00

Bài 3: Âm nhạc và màu sắc

11/18/2020 9:11:53 AM +00:00

Bài 12. Mẫu vẽ có hai vật mẫu

11/14/2020 9:32:40 PM +00:00

Bài 27. Đề tài Môi trường

11/11/2020 9:32:57 AM +00:00

Bài 31. Đề tài Ước mơ của em

10/25/2020 4:04:24 PM +00:00

Bài 18. Trang trí hình chữ nhật

10/5/2020 7:20:16 PM +00:00

chủ đề 5: trường em

10/2/2020 9:21:52 PM +00:00

Giáo án cả năm

9/20/2020 9:32:34 PM +00:00

Bài 2. Màu sắc trong trang trí

9/17/2020 10:05:19 AM +00:00