Giáo án bài giảng Mĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Mĩ thuật 4

Mĩ thuật 2.

2/23/2021 8:42:53 PM +00:00

Bài 21. Trang trí hình tròn

2/20/2021 4:42:52 PM +00:00

Bài 22. Vẽ cái ca và quả

2/7/2021 5:06:38 PM +00:00

1/25/2021 6:54:19 PM +00:00

Bài 22. Vẽ cái ca và quả

1/22/2021 9:28:42 AM +00:00

Bài 21. Trang trí hình tròn

1/22/2021 9:25:20 AM +00:00

Bài 17. Trang trí hình vuông

12/22/2020 12:52:24 PM +00:00

Bài 20. Đề tài Ngày hội quê em

12/17/2020 11:55:18 AM +00:00

Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ

12/15/2020 8:33:52 PM +00:00

Bài 14. Mẫu có hai đồ vật

12/11/2020 11:40:11 AM +00:00

Bài 18. Tĩnh vật lọ và quả

12/7/2020 9:39:50 AM +00:00

Bài 13. Trang trí đường diềm

11/24/2020 8:58:33 PM +00:00

Bài 12. Đề tài Sinh hoạt

11/14/2020 9:22:50 PM +00:00

Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ

11/14/2020 9:20:26 PM +00:00

MẠT NẠ HÓA TRANG 2T

11/1/2020 10:05:38 PM +00:00

Bài 9. Vẽ đơn giản hoa, lá

10/31/2020 8:45:45 PM +00:00

Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ

10/31/2020 8:03:31 PM +00:00

Bài 8. Nặn con vật quen thuộc

10/30/2020 3:53:57 PM +00:00

Bài 20. Đề tài Ngày hội quê em

10/28/2020 9:29:30 AM +00:00

Bài 1. Màu sắc và cách pha màu

10/27/2020 9:20:19 PM +00:00

Bài 10. Đồ vật có dạng hình trụ

10/26/2020 10:01:02 PM +00:00

Bài 9. Vẽ đơn giản hoa, lá

10/25/2020 2:43:21 PM +00:00

Bài 13. Trang trí đường diềm

10/25/2020 2:07:53 PM +00:00

Bài 2. Vẽ hoa, lá

10/25/2020 2:04:44 PM +00:00

Bài 8. Nặn con vật quen thuộc

10/24/2020 2:20:38 PM +00:00