Giáo án bài giảng Mĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Mĩ thuật 4

Bài 19. Xem tranh dân gian Việt Nam

6/20/2021 6:01:02 PM +00:00

Em tham gia giao thông ( Đan Mạch)

4/18/2021 9:58:32 PM +00:00

Bài 12. Đề tài Sinh hoạt

4/2/2021 10:14:07 PM +00:00

Em sáng tạo cùng những con chữ

4/2/2021 10:23:32 AM +00:00

Em sáng tạo cùng những con chữ

4/2/2021 10:23:32 AM +00:00

Em sáng tạo cùng những con chữ

4/2/2021 10:23:32 AM +00:00

Bài 18. Tĩnh vật lọ và quả

4/1/2021 1:24:13 PM +00:00

chuyển động dáng người

3/30/2021 8:27:29 PM +00:00

Bài 22. Vẽ cái ca và quả

3/30/2021 8:03:03 PM +00:00

Bài 21. Trang trí hình tròn

3/30/2021 8:02:45 PM +00:00

Bài 20. Đề tài Ngày hội quê em

3/30/2021 8:02:27 PM +00:00

Bài 6. Vẽ quả dạng hình cầu

3/30/2021 8:02:10 PM +00:00

Bài 5. Xem tranh phong cảnh

3/30/2021 8:01:54 PM +00:00

Bài 9. Vẽ đơn giản hoa, lá

3/30/2021 8:01:22 PM +00:00

Bài 8. Nặn con vật quen thuộc

3/30/2021 8:00:36 PM +00:00

Bài 34. Đề tài tự do

3/30/2021 7:59:14 PM +00:00

Bài 30. Đề tài tự chọn

3/30/2021 7:57:54 PM +00:00

Bài 29. Đề tài An toàn giao thông

3/30/2021 7:57:33 PM +00:00

Bài 27. Vẽ cây

3/30/2021 7:57:15 PM +00:00