Giáo án bài giảng Mĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Mĩ thuật 4

MAT NA HOA TRANG L4 CĐ3 dung

Ngày đăng: 14/10/2021

tuần 1

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 21. Trang trí hình tròn

Ngày đăng: 10/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 06/10/2021

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 22. Vẽ cái ca và quả

Ngày đăng: 27/09/2021

Mĩ thuật 5

Ngày đăng: 16/09/2021

Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ

Ngày đăng: 14/09/2021

BỘ HÌNH SCAN SGKmi-thuat-4-new

Ngày đăng: 09/09/2021

Bài 18. Tĩnh vật lọ và quả

Ngày đăng: 05/09/2021

Tĩnh vật

Ngày đăng: 24/08/2021

Bài 12. Đề tài Sinh hoạt

Ngày đăng: 02/04/2021

Bài 18. Tĩnh vật lọ và quả

Ngày đăng: 01/04/2021