Giáo án bài giảng Âm nhạc 4

Download Giáo án bài giảng Âm nhạc 4

Tiết 23. HH: Chim sáo

3/10/2021 4:57:49 PM +00:00

Tiết 12. HH: Cò lả

3/10/2021 12:54:30 PM +00:00

Tiết 23. HH: Chim sáo

3/2/2021 9:48:54 PM +00:00

Tiết 21. HH: Bàn tay mẹ

2/18/2021 10:15:29 PM +00:00

Tiết 21. HH: Bàn tay mẹ

2/16/2021 5:01:45 PM +00:00

Tiết 21. HH: Bàn tay mẹ

1/28/2021 1:57:00 PM +00:00

Tiết 16, 17. Ôn tập

12/27/2020 8:24:33 PM +00:00

Tiết 16, 17. Ôn tập

12/27/2020 8:21:32 PM +00:00

Tiết 15. Học bài hát tự chọn

12/17/2020 2:45:35 PM +00:00

Tiết 8. HH: Trên ngựa ta phi nhanh.

12/6/2020 2:17:29 PM +00:00