Giáo án bài giảng Âm nhạc 4

Download Giáo án bài giảng Âm nhạc 4

Tiết 23. HH: Chim sáo

5/26/2020 9:29:05 PM +00:00

Tiết 12. HH: Cò lả

5/2/2020 10:32:10 AM +00:00

Tiết 15. Học bài hát tự chọn

5/1/2020 9:52:20 AM +00:00

Tiết 25. Học bài hát tự chọn

4/29/2020 11:04:33 PM +00:00

lop 2 tuân 1

4/27/2020 8:58:26 PM +00:00

tu nhien va xa hoi 1 cây xanh quanh em

4/24/2020 4:48:05 PM +00:00

hoc hat niem vui cua em

4/12/2020 9:44:34 PM +00:00

Tiết 21. HH: Bàn tay mẹ

4/11/2020 9:45:55 PM +00:00

Tiết 32. Học bài hát tự chọn

4/10/2020 10:34:29 PM +00:00

Tiết 32. Học bài hát tự chọn

4/10/2020 8:26:53 PM +00:00

Tiết 21. HH: Bàn tay mẹ

4/9/2020 2:30:59 PM +00:00

am nhac 4 zoom

4/3/2020 12:13:10 PM +00:00