Giáo án bài giảng Âm nhạc 4

Download Giáo án bài giảng Âm nhạc 4

Tiết 33, 34. Ôn tập và kiểm tra

4/22/2021 2:39:05 PM +00:00

Tiết 23. HH: Chim sáo

3/30/2021 8:20:27 PM +00:00

Tiết 21. HH: Bàn tay mẹ

3/30/2021 8:19:47 PM +00:00

Tiết 15. Học bài hát tự chọn

3/30/2021 8:19:11 PM +00:00