Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 01/05/2020

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 21/04/2020

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 17/04/2020

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 10/04/2020

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 09/04/2020

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 20/02/2020

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 20/02/2020

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 29/12/2019

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 10/12/2019

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 10/12/2019

toan hoc 1

Ngày đăng: 03/12/2019

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 01/12/2019

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 17/11/2019