Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Diễn văn

Ngày đăng: 15/11/2019

hội thi an toàn giao thông

Ngày đăng: 29/10/2019

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 26/10/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 18/10/2019

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 17/10/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 16/10/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 13/10/2019

GIAO AN KY THUAT 4

Ngày đăng: 03/09/2019

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 31/08/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 28/08/2019