Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 20/06/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 20/06/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 20/06/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 20/06/2019

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 26/05/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 14/05/2019

Bài 17. Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 30/04/2019

Bài 17. Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 28/04/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 22/04/2019

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 14/04/2019

Bài 17. Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 06/04/2019

Bài 17. Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 06/04/2019

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 01/04/2019

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 31/03/2019

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 30/03/2019

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 30/03/2019

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 26/03/2019

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 09/03/2019

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 06/03/2019

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 05/03/2019

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 28/02/2019

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 20/02/2019