Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 17/02/2019

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 17/02/2019

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 04/02/2019

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 25/01/2019

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 25/12/2018

Đề thi học kì 1

Ngày đăng: 09/12/2018

CHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN CĂN

Ngày đăng: 30/11/2018

ki thuat 4

Ngày đăng: 29/11/2018

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 28/11/2018

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 18/11/2018

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 18/11/2018

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 12/11/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 04/11/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/10/2018

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 14/10/2018

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 14/10/2018