Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 01/10/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 24/09/2018

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 20/09/2018

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 18/09/2018

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 09/09/2018

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 09/09/2018

giáo án kĩ thuật 4 vnen

Ngày đăng: 03/09/2018

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 08/07/2018

Bài 14 : Ô nhiễm môi trường

Ngày đăng: 17/04/2018

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 09/04/2018

Bài 17. Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 09/04/2018

Bài 17. Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 03/04/2018

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 02/04/2018

Bài 17. Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 25/03/2018

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 12/03/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 12/03/2018

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 11/03/2018

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 04/03/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 02/03/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 27/02/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 27/02/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 27/02/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 27/02/2018