Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 20/02/2018

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 05/02/2018

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 05/02/2018

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 31/01/2018

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 12/01/2018

ki thuat 4

Ngày đăng: 10/12/2017

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 05/12/2017

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 05/12/2017

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 05/12/2017

Ki_thuat_4 HKI(Tuan 13-18)

Ngày đăng: 26/11/2017

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 26/11/2017

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 26/11/2017

Ki_thuat_4 HKI

Ngày đăng: 26/11/2017