Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 05/04/2017

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 05/04/2017

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 05/04/2017

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 05/04/2017

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 05/04/2017

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 03/04/2017

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 28/03/2017

Bài 49. Bài mở đầu

Ngày đăng: 19/03/2017