Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 28/08/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 14/08/2021

CHUYÊN ĐỀ GVCN

Ngày đăng: 08/08/2021

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 16/06/2021

toan hoc 5

Ngày đăng: 25/05/2021

toan hoc 5

Ngày đăng: 25/05/2021

toan hoc 5

Ngày đăng: 25/05/2021

toan hoc 5

Ngày đăng: 25/05/2021

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 20/05/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 13/05/2021

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 19/04/2021

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 19/04/2021

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 13/04/2021

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 06/04/2021