Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

giao an theo tuan lop 4

Ngày đăng: 04/04/2021

Bài 16. lắp cái đu

Ngày đăng: 03/04/2021

Bài 17. Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 17. Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 16. Lắp xe nôi

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 30/03/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 30/03/2021