Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 01/11/2020

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 31/10/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 25/10/2020

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 24/10/2020

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 24/10/2020

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 19/10/2020

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 19/10/2020

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 15/10/2020

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 08/10/2020

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 04/10/2020

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 02/10/2020

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 30/09/2020

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 30/09/2020

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 27/09/2020