Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Giáo án cả năm

10/18/2019 9:01:15 PM +00:00

Bài 5. Khâu đột thưa

10/17/2019 7:55:00 PM +00:00

Giáo án cả năm

10/16/2019 11:37:36 AM +00:00

Giáo án cả năm

10/13/2019 12:02:56 PM +00:00

GIAO AN KY THUAT 4

9/3/2019 10:29:21 AM +00:00

Bài 3. Khâu thường

8/31/2019 9:55:01 PM +00:00

Giáo án cả năm

8/28/2019 6:09:51 PM +00:00

Giáo án cả năm

6/20/2019 11:51:04 AM +00:00

Giáo án cả năm

6/20/2019 11:51:04 AM +00:00

Giáo án cả năm

6/20/2019 11:51:04 AM +00:00

Giáo án cả năm

6/20/2019 11:51:04 AM +00:00

Bài 15. Lắp cái đu

5/26/2019 4:56:33 PM +00:00

Giáo án cả năm

5/14/2019 2:45:49 PM +00:00

Bài 17. Lắp ô tô tải

4/30/2019 5:02:33 PM +00:00