Giáo án bài giảng Lớp 3

Download Giáo án bài giảng Lớp 3:Giáo án theo Tuần (Lớp 3), Tập đọc 3, Tập viết 3, Chính tả 3, Luyện từ và câu 3, Tập làm văn 3, Kể chuyện 3, Đạo đức 3, Toán học 3, Tự nhiên và Xã hội 3, Thủ công 3, An toàn giao thông 3, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3, Âm nhạc 3, Mĩ thuật 3, Thể dục 3

Ôn tập các bảng chia

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 1. Kính yêu Bác Hồ

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 4. Ông ngoại

Ngày đăng: 01/10/2021

Bảng chia 6

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 1. Hai bàn tay em

Ngày đăng: 01/10/2021

Đề khảo sát chất lượng

Ngày đăng: 01/10/2021

Đề khảo sát chất lượng

Ngày đăng: 01/10/2021

Luyện tập Trang 25

Ngày đăng: 01/10/2021

Bảng nhân 6

Ngày đăng: 01/10/2021

Luyện tập Trang 20

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 3. Tập chép: Chị em

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 4. Ông ngoại

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 4. Người mẹ

Ngày đăng: 01/10/2021