Giáo án bài giảng Mĩ thuật 3

Download Giáo án bài giảng Mĩ thuật 3

Bài 34. Đề tài mùa hè

4/29/2021 10:17:32 AM +00:00

Bài 31. Đề tài các con vật

4/29/2021 10:16:47 AM +00:00

Bài 30. Cái ấm pha trà

4/29/2021 10:16:30 AM +00:00

Bài 29. Tĩnh vật (lọ hoa và quả)

4/29/2021 10:16:17 AM +00:00

Bài 28. Vẽ màu vào hình có sẵn

4/29/2021 10:15:53 AM +00:00

Bài 27. Vẽ lọ hoa và quả

4/29/2021 10:15:36 AM +00:00

Bài 24. Đề tài tự do

4/29/2021 10:14:43 AM +00:00

Bài 23. Vẽ cái bình đựng nước

4/29/2021 10:14:19 AM +00:00

Bài 21. Tìm hiểu về tượng

4/29/2021 10:14:01 AM +00:00

Bài 19. Trang trí hình vuông

4/29/2021 10:13:32 AM +00:00

Bài 18. Vẽ lọ hoa

4/29/2021 10:13:18 AM +00:00

Bài 15. Nặn con vật

4/29/2021 10:13:13 AM +00:00

Bài 17. Đề tài Chú bộ đội

4/29/2021 10:13:13 AM +00:00

Bài 16. Vẽ màu vào hình có sẵn

4/29/2021 10:12:51 AM +00:00

Bài 13. Trang trí cái bát

4/29/2021 10:12:05 AM +00:00

Bài 11. Vẽ cành lá

4/29/2021 10:11:26 AM +00:00

Bài 10. Xem tranh tĩnh vật

4/29/2021 10:11:10 AM +00:00

Bài 9. Vẽ màu vào hình có sẵn

4/29/2021 10:10:54 AM +00:00

Bài 8. Vẽ chân dung

4/29/2021 10:10:41 AM +00:00

Bài 7. Vẽ cái chai

4/29/2021 10:10:19 AM +00:00

Bài 5. Nặn quả

4/29/2021 10:08:58 AM +00:00