Giáo án bài giảng Mĩ thuật 2

Download Giáo án bài giảng Mĩ thuật 2

chủ đề 3: Đây là tôi

Ngày đăng: 25/10/2020

Bài 7. Đề tài em đi học

Ngày đăng: 14/10/2020

Bài 1. Vẽ đậm vẽ nhạt

Ngày đăng: 07/10/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 20/09/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 20/09/2020

Bài 24. Vẽ con vật

Ngày đăng: 15/09/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 06/09/2020

Bài 2. Xem tranh thiếu nhi

Ngày đăng: 30/08/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 11/08/2020

Bài 7. Đề tài em đi học

Ngày đăng: 30/06/2020

Bài 24. Vẽ con vật

Ngày đăng: 04/06/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/05/2020

Bài 9. Vẽ cái mũ (nón)

Ngày đăng: 18/05/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 29/04/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 28/04/2020

Bài 9. Vẽ cái mũ (nón)

Ngày đăng: 25/04/2020

Bài 15. Vẽ cái cốc (cái ly)

Ngày đăng: 25/04/2020

CĐ4. HỘP MÀU CỦA EM

Ngày đăng: 20/04/2020