Giáo án bài giảng Lớp 1

Download Giáo án bài giảng Lớp 1:Giáo án theo Tuần (Lớp 1), Học vần 1, Tập đọc 1, Tập viết 1, Chính tả 1, Kể chuyện 1, Đạo đức 1, Toán học 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Thủ công 1, An toàn giao thông 1, Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Thể dục 1, Tin học 1, Tiếng Anh 1

Bài 27. Con mèo

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 25. Con cá

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 25. Con cá

Ngày đăng: 17/10/2021

Số 0

Ngày đăng: 17/10/2021

Số 0

Ngày đăng: 17/10/2021

PHÒNG CHỐNG BÃO

Ngày đăng: 17/10/2021

GIÓ NHẸ GIÓ MẠNH

Ngày đăng: 17/10/2021

tieng viet 2

Ngày đăng: 16/10/2021

Phép cộng trong phạm vi 6

Ngày đăng: 16/10/2021

Phép trừ trong phạm vi 8

Ngày đăng: 16/10/2021

Luyện tập chung Trang 132

Ngày đăng: 16/10/2021

Show and Tell 1 - Hello

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 5. Vệ sinh thân thể

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 1. Quê hương tươi đẹp

Ngày đăng: 16/10/2021

Giáo án Tuần 8 - Lớp 1

Ngày đăng: 16/10/2021

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT MÙA COVIC

Ngày đăng: 15/10/2021

ÔN TẬP TOÁN LỚP 4 MÙA COVIC

Ngày đăng: 15/10/2021

Âm nhạc 1.Âm thanh kì diệu

Ngày đăng: 15/10/2021

Âm nhạc 1.Âm thanh kì diệu

Ngày đăng: 15/10/2021

Âm nhạc 1.Âm thanh kì diệu

Ngày đăng: 15/10/2021