Giáo án bài giảng Lớp 1

Download Giáo án bài giảng Lớp 1:Giáo án theo Tuần (Lớp 1), Học vần 1, Tập đọc 1, Tập viết 1, Chính tả 1, Kể chuyện 1, Đạo đức 1, Toán học 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Thủ công 1, An toàn giao thông 1, Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Thể dục 1, Tin học 1, Tiếng Anh 1

Luyện từ và câu 3

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 10. Hòa bình cho bé

Ngày đăng: 30/09/2021

Nhiều hơn, ít hơn

Ngày đăng: 30/09/2021

Nhiều hơn, ít hơn

Ngày đăng: 30/09/2021

mi thuat 4

Ngày đăng: 30/09/2021

Tập đọc 1. vần oc - ôc

Ngày đăng: 30/09/2021

Bài 1. e

Ngày đăng: 30/09/2021

Nhiều hơn, ít hơn

Ngày đăng: 30/09/2021

CHU DE 4. KHU VUON CUA EM LOP 1

Ngày đăng: 30/09/2021

Bài 4. Lí cây xanh

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 85. ăp, âp

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 85. ăp, âp

Ngày đăng: 29/09/2021

giao vien

Ngày đăng: 29/09/2021

giao vien

Ngày đăng: 29/09/2021

giao vien

Ngày đăng: 29/09/2021

giao vien

Ngày đăng: 29/09/2021

Giáo án Tuần 1 - Lớp 1

Ngày đăng: 29/09/2021

Đạo đức 1 cả năm

Ngày đăng: 29/09/2021

Bảng các số từ 1 đến 100

Ngày đăng: 28/09/2021

Bé hơn. Dấu

Ngày đăng: 28/09/2021

gia đình e tiết 3

Ngày đăng: 28/09/2021

Hoạt động trải nghiệm 1.

Ngày đăng: 27/09/2021

. lop 2 Hoạt động giáo dục

Ngày đăng: 27/09/2021

Phép trừ trong phạm vi 6

Ngày đăng: 27/09/2021