Giáo án bài giảng Kể chuyện 5

Download Giáo án bài giảng Kể chuyện lớp 5

giao an theo tuan lop 5

6/21/2020 12:45:22 PM +00:00

ĐE THI TIÊNG VIÊT 5 HKII

6/18/2020 7:38:56 PM +00:00

Tuần 32. Nhà vô địch

6/13/2020 10:00:57 PM +00:00

Tuần 32. Nhà vô địch

6/13/2020 3:20:29 PM +00:00

Tuần 29. Lớp trưởng lớp tôi

5/26/2020 7:28:01 PM +00:00

Tuần 29. Lớp trưởng lớp tôi

5/26/2020 4:22:21 AM +00:00

Tuần 28. Ôn tập giữa Học kì II

5/20/2020 5:09:02 PM +00:00

Tuần 28. Ôn tập giữa Học kì II

5/20/2020 9:57:57 AM +00:00

Tuần 25. Vì muôn dân

5/19/2020 12:47:22 AM +00:00

Tuần 29. Lớp trưởng lớp tôi

5/14/2020 4:43:24 PM +00:00

Tuần 28. Ôn tập giữa Học kì II

5/14/2020 4:40:49 PM +00:00

Tuần 25. Vì muôn dân

5/14/2020 4:29:06 PM +00:00

Tuần 22. Ông Nguyễn Khoa Đăng

5/14/2020 4:22:20 PM +00:00

Tuần 19. Chiếc đồng hồ

5/14/2020 4:16:46 PM +00:00

Tuần 29. Lớp trưởng lớp tôi

5/13/2020 10:13:03 PM +00:00

Tuần 25. Vì muôn dân

5/12/2020 3:13:39 PM +00:00

Tuần 22. Ông Nguyễn Khoa Đăng

5/11/2020 6:08:03 PM +00:00