Giáo án bài giảng Thể dục

Download Giáo án bài giảng Các tư liệu dành cho môn giáo dục thể chất trong nhà trường:Thể dục 6, Thể dục 7, Thể dục 8, Thể dục 9, Thể dục 10, Thể dục 11, Thể dục 12, Khác (Thể dục)

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 12/08/2021

Thể dục 6 SGK mới

Ngày đăng: 05/08/2021

Giáo án lớp 5

Ngày đăng: 05/08/2021

Giáo án tổng hợp

Ngày đăng: 03/08/2021

Chạy bền

Ngày đăng: 30/07/2021

lop 2

Ngày đăng: 24/07/2021

kế hoạch mới bài dạy mới

Ngày đăng: 23/07/2021

Bóng Rỗ

Ngày đăng: 23/07/2021

Bơi lội trườn sấp

Ngày đăng: 23/07/2021

KHDH_THỂ DỤC

Ngày đăng: 23/07/2021

KHDH_THỂ DỤC

Ngày đăng: 23/07/2021

Nhảy Cao

Ngày đăng: 22/07/2021

TD 7-K2 thanh hoa

Ngày đăng: 22/07/2021

TD 7-K1 thanh hoa

Ngày đăng: 22/07/2021

Đá Cầu

Ngày đăng: 22/07/2021

TD 7-K2 thanh hoa

Ngày đăng: 22/07/2021

TD 7-K1 thanh hoa

Ngày đăng: 22/07/2021

Thể dục 6-K2 thanh hoa

Ngày đăng: 21/07/2021

Thể dục 6-K1 thanh hoa

Ngày đăng: 21/07/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 20/07/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 20/07/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 20/07/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/07/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/07/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/07/2021

Thể dục 11 k1 2020 - 2021

Ngày đăng: 17/07/2021

Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH).

Ngày đăng: 12/07/2021

modun 3: bóng rổ

Ngày đăng: 02/07/2021

Kỹ thuật đứng nước gdtc

Ngày đăng: 02/07/2021