Giáo án bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp

Download Giáo án bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp:Khác (Giáo dục Hướng nghiệp), Giáo dục Hướng nghiệp 6, Giáo dục Hướng nghiệp 7, Giáo dục Hướng nghiệp 8, Giáo dục Hướng nghiệp 9, Giáo dục Hướng nghiệp 10, Giáo dục Hướng nghiệp 11, Giáo dục Hướng nghiệp 12

Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

3/15/2021 6:37:26 PM +00:00

TKB TD -TIN

3/13/2021 12:50:42 PM +00:00

TKB BUOI CHIEU THAY DOI

3/13/2021 12:49:16 PM +00:00

PCCM PHUC VU DHTDTT

3/13/2021 12:45:37 PM +00:00

Thử Thách Trí Tuệ

3/11/2021 8:46:03 AM +00:00

C ĐE SHC LTV

3/10/2021 7:56:54 AM +00:00

Bài giảng Elearning

3/7/2021 6:59:30 PM +00:00

KH t3 CM

3/4/2021 9:24:32 AM +00:00

BC t1,2 KH t3

3/4/2021 9:10:06 AM +00:00

Phòng chống dịch Covid 19

3/2/2021 11:10:02 PM +00:00

KẾ HOẠCH THÁNG 2

3/2/2021 8:34:32 PM +00:00

123

3/2/2021 8:32:07 PM +00:00

KT 15 PHUT_ 12A10

2/27/2021 8:04:12 PM +00:00

KT 15 PHÚT 12A8

2/22/2021 7:39:09 PM +00:00

KIỂM TRA 15 PHUT 12 LAN 1

2/21/2021 8:22:00 PM +00:00

KIEM TRA 15P KHOI 12

2/21/2021 8:16:09 PM +00:00

lam thu

2/21/2021 11:27:19 AM +00:00

Danh ba K8

2/19/2021 11:04:11 AM +00:00

danh ba ĐT k7

2/19/2021 11:01:19 AM +00:00

danh ba ĐT k6

2/19/2021 10:59:39 AM +00:00

pccm 20-21

2/19/2021 10:50:39 AM +00:00

Giáo án tổng hợp

2/3/2021 11:17:12 AM +00:00

Giáo án cả năm

1/11/2021 9:52:18 PM +00:00

Cuộc thi pháp luật trực tuyến

1/9/2021 11:12:15 AM +00:00