Giáo án bài giảng Khác (Công nghệ)

Download Giáo án bài giảng Khác (Công nghệ)

Tiết 5 Ngôi nhà thông minh

Ngày đăng: 11/10/2021

Tiết 5. Ngôi nhà thông minh

Ngày đăng: 11/10/2021

Công nghệ lớp 6. Bài 3 (CTST)

Ngày đăng: 11/10/2021

giáo án chuẩn

Ngày đăng: 07/10/2021

KHGD Công nghệ 789 -4040

Ngày đăng: 26/09/2021

SGV HDTN 6 CTST

Ngày đăng: 25/06/2021

SGV Cong nghe 6 CTST

Ngày đăng: 25/06/2021

SBT Hoat dong trai nghiem 6 CTST

Ngày đăng: 25/06/2021

Sách GV Công nghệ 6 CTST

Ngày đăng: 21/06/2021

Dạy học STEM

Ngày đăng: 12/05/2021

Kế hoạch bài dạy modul2

Ngày đăng: 22/01/2021

Câu hỏi tự luận modul 2 KHTN

Ngày đăng: 28/12/2020

CN6 VNEN Ngôi nhà của em

Ngày đăng: 22/11/2020

Tập huấn STEM

Ngày đăng: 25/09/2020

Gia đình

Ngày đăng: 18/09/2020

Gia đình

Ngày đăng: 18/09/2020

Gia đình

Ngày đăng: 18/09/2020