Giáo án bài giảng Khác (Tin học)

Download Giáo án bài giảng Khác (Tin học)

Bộ đề kiểm tra năng lực

Ngày đăng: 12/10/2021

Giáo án kì 1

Ngày đăng: 12/10/2021

GIAO AN TIN 105512

Ngày đăng: 10/10/2021

Bộ đề KT năng lực

Ngày đăng: 09/10/2021

Phụ lục 5 Tin 6 chuẩn

Ngày đăng: 26/09/2021

Kỹ thuật sử dụng zoom

Ngày đăng: 18/09/2021

Kỹ thuật sử dụng zoom

Ngày đăng: 18/09/2021

Kỹ thuật sử dụng zoom

Ngày đăng: 18/09/2021

Tạo trò chơi bằng POWER POINT

Ngày đăng: 18/09/2021

Tạo trò chơi bằng POWER POINT

Ngày đăng: 18/09/2021

Tạo trò chơi bằng POWER POINT

Ngày đăng: 18/09/2021

BÉ QUANG MINH mới sinh 26/8/2021

Ngày đăng: 11/09/2021

BÉ QUANG MINH mới sinh 26/8/2021

Ngày đăng: 11/09/2021

KHGD TIN THCS 2021-2022

Ngày đăng: 03/09/2021