Giáo án bài giảng Tin học 12

Download Giáo án bài giảng Tin học 12

Kiểm tra 15' Bài 1,2,3 | 3 đề

Ngày đăng: 17/10/2021

Kiểm tra 15' Bài 1,2,3 | 3 đề

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài tập ôn luyện thi hsg

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 4. Cấu trúc bảng

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 6. Biểu mẫu

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 4. Cấu trúc bảng

Ngày đăng: 29/09/2021

Giáo án cả năm mới

Ngày đăng: 27/09/2021