Giáo án bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 11

Download Giáo án bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 11

BẠI 5. VUON UOM CAY GIONG

Ngày đăng: 14/10/2021

KT NGHE LV ONLINE 1

Ngày đăng: 07/10/2021

NGHỀ LÀM VƯỜN - BÀI 5

Ngày đăng: 06/10/2021

Máy Biến áp

Ngày đăng: 03/10/2021

NGHỀ LÀM VƯỜN - BÀI 4

Ngày đăng: 28/09/2021

BAI 2 CAI TAO TU BO VUON TAP

Ngày đăng: 27/09/2021

BÀI 2. CAI TAO TU BO VUON TAP

Ngày đăng: 27/09/2021

NGHỀ LÀM VƯỜN - BÀI 3

Ngày đăng: 27/09/2021

NGHỀ LÀM VƯỜN - BÀI 2

Ngày đăng: 27/09/2021

NGHỀ LÀM VƯỜN - BÀI 1

Ngày đăng: 27/09/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án nghề Làm vườn 11

Ngày đăng: 04/12/2020

lop 11

Ngày đăng: 07/01/2020

Bài giảng điện dân dụng

Ngày đăng: 03/12/2019

điện dân dụng

Ngày đăng: 03/12/2019