Giáo án bài giảng Thủ công 2

Download Giáo án bài giảng Thủ công 2

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN

Ngày đăng: 16/10/2021

GIẢM TẢI LỚP 4 MÙA COVIC

Ngày đăng: 16/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 01/09/2021

Bài 16. Làm con bướm

Ngày đăng: 09/05/2021

Bài 16. Làm con bướm

Ngày đăng: 30/04/2021

Bài 16. Làm con bướm

Ngày đăng: 30/04/2021

Bài 1. Gấp tên lửa

Ngày đăng: 30/04/2021

Bài 15. Làm vòng đeo tay

Ngày đăng: 27/04/2021

Bài 16. Làm con bướm

Ngày đăng: 27/04/2021

Bài 14. Làm đồng hồ đeo tay

Ngày đăng: 27/04/2021

Bài 16. Làm con bướm

Ngày đăng: 27/04/2021

Bài 15. Làm vòng đeo tay

Ngày đăng: 27/04/2021