Giáo án bài giảng Tiếng Anh 4

Download Giáo án bài giảng Tiếng Anh lớp 4:Chương trình Bộ GDĐT 4, Chương trình Bộ GDĐT 4 (Thí điểm), Let's Learn 4, Let's go 4, Family and Friends 4, Các chương trình khác (Lớp 4)

Unit 5. Can you swim?

7/3/2020 10:39:48 AM +00:00

tieng anh 4 chinh thuc CMC HK2

7/3/2020 2:56:09 AM +00:00

Unit 10: My classmates

7/1/2020 8:50:11 PM +00:00

Unit 14: My mother

7/1/2020 8:45:44 PM +00:00

Các chương trình khác (Lớp 4).

7/1/2020 1:32:30 PM +00:00

Các chương trình khác (Lớp 4).

7/1/2020 1:32:30 PM +00:00

Các chương trình khác (Lớp 4).

7/1/2020 1:30:47 PM +00:00

Các chương trình khác (Lớp 4).

7/1/2020 1:30:47 PM +00:00

Tiếng Anh 4 Hk2 đề 3 có file nghe

6/30/2020 10:04:18 AM +00:00

Hk2 có file nghe

6/30/2020 10:00:36 AM +00:00

Tiếng Anh 4.Đề thi Hk2

6/30/2020 9:55:41 AM +00:00

UNIT 18

6/28/2020 3:03:15 PM +00:00

UNIT 17

6/28/2020 3:02:31 PM +00:00

UNIT 16

6/28/2020 3:01:41 PM +00:00

Tieng anh 4 thi diem

6/27/2020 9:45:07 AM +00:00

Let's Learn 4. Đề thi học kì 2

6/27/2020 8:35:49 AM +00:00

Family and Friends 4. Kiểm tra 15'

6/26/2020 10:04:54 PM +00:00

Tiếng Anh 5 smart start HK2

6/26/2020 5:51:15 PM +00:00

Tiếng Anh 4 cuối kì 2

6/26/2020 3:10:34 PM +00:00