Giáo án bài giảng Lớp 4 tuổi

Download Giáo án bài giảng 4-5 tuổi:Làm quen với Toán (4 tuổi), Khám phá Khoa học (4 tuổi), Khám phá Xã hội (4 tuổi), Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi), Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi), Khác (4 tuổi)

Ném xa bằng 2 tay- 5 tuổi

Ngày đăng: 14/10/2021

Ném xa bằng 2 tay- 5 tuổi

Ngày đăng: 14/10/2021

Video dạy trẻ gấp quần áo

Ngày đăng: 13/10/2021

Làm quen với Toán (4 tuổi).

Ngày đăng: 11/10/2021

truyện tích chu.

Ngày đăng: 11/10/2021

Thơ trăng sáng

Ngày đăng: 11/10/2021

làm quen chữ a- ă-â

Ngày đăng: 10/10/2021

làm quen chữ a - chữ ă

Ngày đăng: 10/10/2021

THƠ BÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀ

Ngày đăng: 03/10/2021

THƠ ĐÈN GIAO THÔNG

Ngày đăng: 03/10/2021

trò chơi hình học

Ngày đăng: 29/09/2021

Giáo án Nghe hát "Cho con"

Ngày đăng: 29/09/2021

lam quen voi toan 4 tuoi

Ngày đăng: 27/09/2021

khám phá mùa thu

Ngày đăng: 25/09/2021

thơ cô và cháu

Ngày đăng: 24/09/2021

làm quen bài thơ cô và cháu

Ngày đăng: 23/09/2021

Làm quen với Toán (4 tuổi).

Ngày đăng: 20/09/2021

âm nhạc

Ngày đăng: 19/09/2021