Giáo án bài giảng Lớp 4 tuổi

Download Giáo án bài giảng 4-5 tuổi:Làm quen với Toán (4 tuổi), Khám phá Khoa học (4 tuổi), Khám phá Xã hội (4 tuổi), Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi), Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi), Khác (4 tuổi)

Làm quen với Toán (4 tuổi).

Ngày đăng: 20/01/2021

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

Ngày đăng: 16/01/2021

rùa con tìm nhà

Ngày đăng: 13/01/2021

tìm hieu ve mùa hè

Ngày đăng: 12/01/2021

Khám phá đồ dùng ăn ,uống

Ngày đăng: 12/01/2021

Khám phá Khoa học (5 tuổi).

Ngày đăng: 11/01/2021

chắp ghép các hình hình học

Ngày đăng: 11/01/2021

động vật sống trong rừng

Ngày đăng: 08/01/2021

phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

Ngày đăng: 07/01/2021

Vệ sinh nêu gương.

Ngày đăng: 06/01/2021

phat trien ngon ngu 3 tuoi

Ngày đăng: 05/01/2021

phat trien ngon ngu 4 tuoi

Ngày đăng: 02/01/2021

phat trien ngon ngu 5 tuoi

Ngày đăng: 02/01/2021

phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

Ngày đăng: 28/12/2020

phat trien ngon ngu 4 tuoi

Ngày đăng: 28/12/2020

phat trien ngon ngu 5 tuoi

Ngày đăng: 27/12/2020

Bé khám phá 5 giác quan

Ngày đăng: 27/12/2020

Cá sống ở đâu

Ngày đăng: 27/12/2020

tìm hiểu một số loại rau

Ngày đăng: 27/12/2020

tìm hiểu về nghề dịch vụ

Ngày đăng: 27/12/2020

Tìm hiểu về nghề dịch vụ

Ngày đăng: 27/12/2020

Tìm hiểu về nghề xây dựng

Ngày đăng: 27/12/2020