Giáo án bài giảng Lớp 4 tuổi

Download Giáo án bài giảng 4-5 tuổi:Làm quen với Toán (4 tuổi), Khám phá Khoa học (4 tuổi), Khám phá Xã hội (4 tuổi), Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi), Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi), Khác (4 tuổi)

tách gộp trong phạm vi 3

Ngày đăng: 27/11/2020

khám phá hoa hồng

Ngày đăng: 26/11/2020

chu de gia đinh

Ngày đăng: 24/11/2020

giao duc the chat cd dh

Ngày đăng: 23/11/2020

thơ: Tâm sự của cái mũi

Ngày đăng: 22/11/2020

truyện Sự tích ngày và đêm

Ngày đăng: 19/11/2020

Kỹ năng sống (4 tuổi).

Ngày đăng: 18/11/2020

thơ thăm nhà bà

Ngày đăng: 16/11/2020

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

Ngày đăng: 16/11/2020

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

Ngày đăng: 16/11/2020

sắp xếp theo quy tắc 1 1 1

Ngày đăng: 14/11/2020

Săp xếp theo quy tắc 1 1 1

Ngày đăng: 14/11/2020

lop 4 tuoi

Ngày đăng: 13/11/2020

Số 5 tiết 1

Ngày đăng: 13/11/2020

lam quen voi toan 4 tuoi

Ngày đăng: 13/11/2020

lam quen voi toan 4 tuoi

Ngày đăng: 13/11/2020

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

Ngày đăng: 12/11/2020

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

Ngày đăng: 12/11/2020

Lớp 2

Ngày đăng: 12/11/2020

Lớp 5 tuổi.

Ngày đăng: 11/11/2020

Lớp 5 tuổi.

Ngày đăng: 11/11/2020