Giáo án bài giảng Lớp 4 tuổi

Download Giáo án bài giảng 4-5 tuổi:Làm quen với Toán (4 tuổi), Khám phá Khoa học (4 tuổi), Khám phá Xã hội (4 tuổi), Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi), Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi), Khác (4 tuổi)

TC Tạo nhóm

Ngày đăng: 11/06/2020

TC Đố bé hình gì

Ngày đăng: 11/06/2020

TC Cùng bé tập đếm

Ngày đăng: 11/06/2020

TC chọn số tương ứng

Ngày đăng: 11/06/2020

Tìm hiểu giao thông

Ngày đăng: 11/06/2020

TC Tìm hiểu trường MN

Ngày đăng: 11/06/2020

Tìm hiểu Con ong

Ngày đăng: 11/06/2020

TC Tìm hiểu về động vật

Ngày đăng: 11/06/2020

TC Tìm hiểu nghề bác sĩ

Ngày đăng: 11/06/2020

sắp xếp 1-1-1

Ngày đăng: 11/06/2020

tập tô o,ô,ơ

Ngày đăng: 11/06/2020

Kiến con đi ô tô

Ngày đăng: 10/06/2020

giáo án âm nhạc nhớ ơn Bác

Ngày đăng: 09/06/2020

chủ đề bản thân

Ngày đăng: 07/06/2020

Truyện Cây vú sữa

Ngày đăng: 05/06/2020

Tạo hình trang trí cái đĩa

Ngày đăng: 05/06/2020

Âm nhạc nghe hát Ru con

Ngày đăng: 05/06/2020

KP củ lạc

Ngày đăng: 05/06/2020

QS hoa hướng dương

Ngày đăng: 05/06/2020

HĐNT Vũ điệu sắc màu

Ngày đăng: 05/06/2020

nghề nghiệp 4t

Ngày đăng: 04/06/2020

động vật sống trong rừng

Ngày đăng: 03/06/2020