Giáo án bài giảng Lớp 4 tuổi

Download Giáo án bài giảng 4-5 tuổi:Làm quen với Toán (4 tuổi), Khám phá Khoa học (4 tuổi), Khám phá Xã hội (4 tuổi), Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi), Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi), Khác (4 tuổi)

chu l h k

Ngày đăng: 03/06/2020

Thơ ong và bướm

Ngày đăng: 03/06/2020

Thơ rong và cá

Ngày đăng: 03/06/2020

PTTC Ném đích đứng

Ngày đăng: 01/06/2020

PTTC đi trên ghế băng

Ngày đăng: 01/06/2020

PTTC Ném đích đứng

Ngày đăng: 01/06/2020

Ứng dụng stem- Rối bóng

Ngày đăng: 01/06/2020

LQVt trên dưới trước sau

Ngày đăng: 01/06/2020

LQVT Phân biệt hình vuông, HCN

Ngày đăng: 01/06/2020

Truyện Nhổ củ cải

Ngày đăng: 01/06/2020

Truyện Cáo thỏ và già tróng

Ngày đăng: 01/06/2020

Kp múa rối cạn

Ngày đăng: 01/06/2020

KP quy trình làm Bánh quy bơ

Ngày đăng: 01/06/2020

Kp quả trứng

Ngày đăng: 01/06/2020

Kp quả bưởi

Ngày đăng: 01/06/2020

Kp đôi bàn tay

Ngày đăng: 01/06/2020

Kp con bướm

Ngày đăng: 01/06/2020

KP con kiến

Ngày đăng: 01/06/2020

KP bạn của bé

Ngày đăng: 01/06/2020

Kp chim

Ngày đăng: 01/06/2020

Kể chuyện: Niềm vu là gì?

Ngày đăng: 01/06/2020

Vận động Múa cho mẹ xem

Ngày đăng: 01/06/2020

Dạy hát Mẹ yêu không nào

Ngày đăng: 01/06/2020