Giáo án bài giảng Lớp 4 tuổi

Download Giáo án bài giảng 4-5 tuổi:Làm quen với Toán (4 tuổi), Khám phá Khoa học (4 tuổi), Khám phá Xã hội (4 tuổi), Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi), Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi), Khác (4 tuổi)

Ứng dụng Stem

Ngày đăng: 01/06/2020

Lớp 4 tuổi Truyện Cây táo

Ngày đăng: 01/06/2020

Tách gộp trong phạm vi 5

Ngày đăng: 01/06/2020

Sự biến đổi của màu sắc

Ngày đăng: 31/05/2020

Sự biến đổi của màu sắc

Ngày đăng: 31/05/2020

Trèo lên xuống ghế

Ngày đăng: 31/05/2020

Trèo lên xuống ghế

Ngày đăng: 31/05/2020

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

Ngày đăng: 29/05/2020

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

Ngày đăng: 29/05/2020

Âm nhạc VDMH ĐI XE ĐẠP

Ngày đăng: 29/05/2020

KP Ô nhiễm không khí

Ngày đăng: 29/05/2020

KP Ô nhiễm không khí

Ngày đăng: 29/05/2020

Thơ Nắng

Ngày đăng: 29/05/2020

Thơ Nắng

Ngày đăng: 29/05/2020

Thơ Mùa xuân

Ngày đăng: 29/05/2020

Thơ Mùa xuân

Ngày đăng: 29/05/2020

hát đường em đi

Ngày đăng: 27/05/2020

nhận biết số luong 7

Ngày đăng: 27/05/2020

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

Ngày đăng: 25/05/2020