Giáo án bài giảng Lớp 4 tuổi

Download Giáo án bài giảng 4-5 tuổi:Làm quen với Toán (4 tuổi), Khám phá Khoa học (4 tuổi), Khám phá Xã hội (4 tuổi), Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi), Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi), Khác (4 tuổi)

Thơ thăm nhà bà

Ngày đăng: 14/05/2020

KH quả cam,Chuối, Soài

Ngày đăng: 14/05/2020

đếm đến 3 NB số 3

Ngày đăng: 14/05/2020

tach, gop trong pham vi 3

Ngày đăng: 13/05/2020

KHGD tháng 4/2020 nghỉ dịch

Ngày đăng: 07/05/2020

KE HOACH TUAN 21

Ngày đăng: 07/05/2020

lop 4 tuoi

Ngày đăng: 06/05/2020

TRÒ CHƠI

Ngày đăng: 06/05/2020

làm quen với toán (4 tuổi).

Ngày đăng: 05/05/2020

Bài học cho bé tuần 2/5/2020

Ngày đăng: 04/05/2020

Bài học cho bé tuần 2/5/2020

Ngày đăng: 04/05/2020

Bài học cho bé tuần 2/5/2020

Ngày đăng: 04/05/2020

Làm quen với toán số 4.

Ngày đăng: 30/04/2020

Làm quen với toán số 4.

Ngày đăng: 30/04/2020

thu dang

Ngày đăng: 28/04/2020

tim hieu ve thu do ha noi hay

Ngày đăng: 28/04/2020

Khám phá giao thông

Ngày đăng: 28/04/2020

hfjvv

Ngày đăng: 27/04/2020

Bài học cho bé tuần 1/5/2020

Ngày đăng: 27/04/2020

Bài học cho bé tuần 1/5/2020

Ngày đăng: 27/04/2020

Bài học cho bé tuần 1/5/2020

Ngày đăng: 27/04/2020

hat va su bay mam

Ngày đăng: 27/04/2020