Giáo án bài giảng Lớp 4 tuổi

Download Giáo án bài giảng 4-5 tuổi:Làm quen với Toán (4 tuổi), Khám phá Khoa học (4 tuổi), Khám phá Xã hội (4 tuổi), Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi), Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi), Khác (4 tuổi)

thêm bớt trong phạm vi 4

Ngày đăng: 02/06/2021

giáo án thơ ảnh Bác

Ngày đăng: 27/05/2021

Sự tích hoa hồng

Ngày đăng: 25/05/2021

Thơ: Đàn gà con

Ngày đăng: 25/05/2021

Sự phát triển của cây ngô

Ngày đăng: 25/05/2021

phat trien thể chất 5 tuoi

Ngày đăng: 22/05/2021

Lớp 2 ( tuần 35) Tiếng Việt

Ngày đăng: 22/05/2021

Ôn tập Toán tuần 35 lớp 2

Ngày đăng: 22/05/2021

SẮP ĐẾN TẾT RỒI THẢOCL

Ngày đăng: 19/05/2021

PTTC

Ngày đăng: 17/05/2021

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

Ngày đăng: 13/05/2021

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

Ngày đăng: 13/05/2021

tìm hiểu về Bác Hồ

Ngày đăng: 11/05/2021

các con vật trong gđ

Ngày đăng: 11/05/2021