Giáo án bài giảng Lớp 4 tuổi

Download Giáo án bài giảng 4-5 tuổi:Làm quen với Toán (4 tuổi), Khám phá Khoa học (4 tuổi), Khám phá Xã hội (4 tuổi), Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi), Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi), Khác (4 tuổi)

PTNN THƠ ẾCH CON HỌC BÀI

Ngày đăng: 10/05/2021

Khối cầu - Khối trụ

Ngày đăng: 07/05/2021

Khám phá các giác quan

Ngày đăng: 07/05/2021

ô cửa bí mật 5

Ngày đăng: 07/05/2021

tập đọc

Ngày đăng: 30/04/2021

khám phá về gió

Ngày đăng: 26/04/2021

Thơ cô giáo của con

Ngày đăng: 26/04/2021

đếm đến 5

Ngày đăng: 26/04/2021

các giác quan

Ngày đăng: 26/04/2021

mùa hè đến

Ngày đăng: 26/04/2021

Truyện chú cá vàng

Ngày đăng: 25/04/2021

Video tạo hình

Ngày đăng: 25/04/2021

Video Khám phá

Ngày đăng: 25/04/2021

phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

Ngày đăng: 25/04/2021

Hoạt động âm nhạc

Ngày đăng: 25/04/2021

gop tach trong pham vi 9

Ngày đăng: 22/04/2021

GIAO AN CA BO 35 TUAN

Ngày đăng: 20/04/2021

phat trien ngon ngu 4 tuoi

Ngày đăng: 17/04/2021

so sánh chiều dài

Ngày đăng: 17/04/2021

khám phá nước

Ngày đăng: 17/04/2021